Opis studiów

PROMOCJA - DO 15 WRZEŚNIA 1400 ZŁ ZNIŻKI. 


Kierowanie ludźmi to jedno z najtrudniejszych zadań jakie współczesne firmy stawiają dziś przed liderami. Wymaga to nie tylko dobrego wykształcenia i twardej wiedzy branżowej ale również pasji, koncentracji na tym co jest naprawdę ważne, podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętności budowania empatycznych relacji.

 

Liderami można nazwać tylko tych, za którymi zespół sam chce podążać i ich naśladować. Bo liderzy to ludzie, którzy poprzez swoją postawę uruchamiają w podwładnych ich ogromny potencjał.

 

Budowanie autorytetu, szacunku czy pozycji lidera wymaga poznania samego siebie. Wymaga zdobycia umiejętności widzenia prawdy, tak by móc realnie ocenić swoje silne i słabe strony i na tej podstawie zbudować strategię własnego rozwoju. Tymczasem większość ludzi, którzy aspirują do zdobycia pozycji lidera nie potrafi tego dokonać, ponieważ ocenia samego siebie przez filtr własnej iluzji, tj. własnych wyobrażeń na temat tego kim jest. A błędna ocena samego siebie nieuchronnie musi prowadzić do stworzenia błędnej strategii własnego rozwoju.

 

Takie same zależności dotyczą rozwoju własnych pracowników. Jedynie dostrzegając ich prawdziwe cechy i potencjał lider może właściwie zmotywować podwładnych, wzbudzać ich pasję i zaangażowanie, przekonywać do osiągania rzeczy niemożliwych. Warunek jest jednak jeden. Lider musi umieć widzieć w nich to, co naprawdę jest ich potencjałem a nie to co chciałby w nich widzieć.

 

Świadomie podejmować decyzje

Być bardziej skoncentrowanym

Radzić sobie ze stresem

Zachować otwartość w relacjach z ludźmi

Zwiększyć elastyczność działania

Świadomie reagować w sytuacjach niespodziewanych

Poprawić relacje interpersonalne i atmosferę
w pracy

Mindfulness

Mindfulness to sztuka świadomego życia pozbawionego złudzeń. To także sztuka panowania nad stresem i budowania głębokich relacji z ludźmi. Studia podyplomowe „Mindfulness w zarządzaniu i biznesie” kształcą liderów, którzy:
 • W pełni świadomie i głęboko potrafią trafnie ocenić potencjał swój i swoich podwładnych.
 • Zaplanować skuteczną strategię rozwoju swojego jak i tych, którymi się zarządza.
 • Budować empatyczne ale profesjonalne relacje z ludźmi
 • Panować nad własnymi emocjami w trudnych sytuacjach i podejmowaniu złożonych decyzji.

Główne obszary pracy

Główne obszary pracy na których koncentruje się program studiów to:

 • zarządzanie stresem
 • zarządzanie zespołami
 • zarządzanie energią
 • świadomy lider- koncentracja, klarowność, kreatywność, współodczuwanie
 • mindful coaching
 • emocje w biznesie

Dla kogo

Studia dedykowane są dla każdego kto jest lub chce być menadżerem bez względu na doświadczenie zawodowe czy specyfikę pracy. Stwarzają bowiem przestrzeń do rozbudzenia potencjału i kluczowych zdolności w zarządzaniu sobą i zarządzaniu ludźmi. Nie ma znaczenia czy uczestnik jest początkującym szefem czy ma za sobą 30 lat praktyki. Studia te są wyjątkowym czasem budowania prawdziwej skuteczności zarówno w życiu zawodowym jaki i osobistym. Pozwalają doświadczać, eksperymentować, uczyć się, obserwować, tworzyć i wprowadzać. Wszystko po to by pełniej, przyjemniej, skuteczniej i z lekkością realizować role i zadania, które na lider na siebie przyjmuje.

Program studiów

Wprowadzenie do zagadnień
mindfulness w zarządzaniu i biznesie.

Uważność i efektywność  w pracy

Uważne przywództwo, świadomy lider koncentracja, klarowność, kreatywność i współczucie w służbie innym

 

Sztuka oddechu w rozwijaniu koncentracji

Fizjologia sukcesu

Klarowność – iluzje i projekcje w biznesie

Zarządzanie energią

Mindful coaching- uważność
w wytyczaniu celów

Zarządzanie stresem

Kadra

Partnerzy

Partner merytoryczny

Partner merytoryczny

Terminy zjazdów

(Terminarz dla nowych grup rozpoczynających zajęcia od października 2018)

Terminy w trakcie ustalania. Wkrótce zostaną podane

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Curriculum Vitae
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe

Opłaty

 • opłata wpisowa: 300 - bez opłaty wpisowej do 15 września
 • jednorazowa opłata za rok: 6900 zł - do 15 września 5500 zł
 • opłata semestralna: 3700 zł (2 raty) - do 15 września 3000 zł
 • opłata ratalna: 1100zł (8 rat)

Nr konta

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:

WSM w Warszawie, BNP Paribas

91 1600 1462 1820 6340 1000 0010

z dopiskiem: opłata roczna MBK, opłata semestralna MBK, opłata ratalna MBK